ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

НАШАТА МИСИЯ

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме.

КОЛЕКТИВ

Тук ще намерите информация за нашите преподаватели

ЗА НАС

Основно училище “Св. Климент Охридски” има свой облик и традиции..Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

График за обучение от разстояние в електронна среда

До активиране на всички предоставени акаунти за работа с MS Teams, продължаваме обучение по вече изградените канали. Учебните часове на учениците ще се провеждат със съдействието на родителите в удобно за тях време. Поради това не са уточнени конкретни начален и краен час. Учителите ще подготвят дигитално представяне на учебното съдържание, ще го предоставят на родителите/ учениците по електронен път и ще получават обратна връзка за възприемането от учениците чрез електронни задачи и тестове, проверявани и от учителите на ГЦДО, които ще оказват и дистанционно съдействие за изпълнението. Част от учениците ни ще работят с предоставени индивидуални работни листи на хартиен носител, които ще се получават в понеделник след 12:00 часа от училище/ кметство.

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, поради разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни.
ОУ „Св. Климент Охридски“ е създало необходимата организация за дистанционно обучение на учениците. График за организираното обучение по класове и предмети е обявен на сайта на училището. Ще се използват подбрани от учителите електронни ресурси. За учениците без достъп до интернет ще бъдат приемани и предавани индивидуални материали в дните вторник и петък по населени места със съдействието на съответните кметства.

Васил Левски

Васил Левски

19 февруари… За 147- ми път България застава на колене пред най-скъпия си син, задавена от сълзи и от гордост…

ПРОЕКТИ

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

КОИ СМЕ НИЕ

ИСТОРИЯ

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

СТРАТЕГИЯ

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните образователни стандарти.

Нашите ученици

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare purus eget tortor condimentum bibendum. Integer eget nulla.

СИМВОЛИ

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

ПРИЕМ

Тук ще намерите информация относно свободни места както и да разгледате кратка презентация относно ПРИЕМ 2016/2017 г.

Pin It on Pinterest