ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

НАШАТА МИСИЯ

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме.

КОЛЕКТИВ

Тук ще намерите информация за нашите преподаватели

ЗА НАС

Основно училище “Св. Климент Охридски” има свой облик и традиции..Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Участие в конкурс за рисунка „Златна есен – плодовете на златната есен“

Участие в конкурс за рисунка „Златна есен – плодовете на златната есен“

Ученици от ОУ „св. Климент Охридски“ взеха участие в XVI национален конкурс „Златна есен – плодовете на златната есен“, организиран от Национален дворец на децата, ЦПЛР „Йордан Йовков“– Севлиево и Община Севлиево.

СЪБИТИЯТА ОТ КЛИМЕНТОВАТА ДЕКАДА НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ КЪМ 140-ГОДИШНИНА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СЪБИТИЯТА ОТ КЛИМЕНТОВАТА ДЕКАДА НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ КЪМ 140-ГОДИШНИНА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Отминаха събитията, посветени на 139-годишнина от основаването на училището, с което всеки един от нас е свързан.
Патронът на нашето училище Свети Климент Охридски ни е оставил завети, които ние трябва да знаем и помним. Факелът, който Климент Охридски е запалил има онази светлина, която ни е нужна, за да откриваме себе си и осветява пътя, по който вървим.

ЗА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ… ЗА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ… В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

ЗА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ… ЗА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ… В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21 ноември… На гости на учениците от I a клас са родителите и братчето на Боби.
Непринудено те разказваха за своето семейство… за това как преминава всяко тяхно утро и вечери заедно… за техните делници и красиви празници…

Световeн ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Световeн ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

17.11.2019 г. учениците чуха обръщението на Министъра на вътрешните работи, който апелира:
„Нека бъдем отговорни пешеходци, водачи и пътници!”,
„Нека възпитаваме децата си в спазване на закона”

ПРОЕКТИ

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

КОИ СМЕ НИЕ

ИСТОРИЯ

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

СТРАТЕГИЯ

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните образователни стандарти.

Нашите ученици

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare purus eget tortor condimentum bibendum. Integer eget nulla.

СИМВОЛИ

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

ПРИЕМ

Тук ще намерите информация относно свободни места както и да разгледате кратка презентация относно ПРИЕМ 2016/2017 г.

Pin It on Pinterest