ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

НАШАТА МИСИЯ

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме.

КОЛЕКТИВ

Тук ще намерите информация за нашите преподаватели

ЗА НАС

Основно училище “Св. Климент Охридски” има свой облик и традиции..Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

С НАДЕЖДА ЗА АЛЕКСАНДЪР

С НАДЕЖДА ЗА АЛЕКСАНДЪР

Обърнахме се към всички добри хора, които носят в себе си любовта към живота! Поискахме подкрепата им, за да обединим енергията си в една благородна кауза.

Кампания БЕЗОПАСНОСТ.НЕТ

Кампания БЕЗОПАСНОСТ.НЕТ

Да си родител в дигиталната ера означава да си първопроходец по пътя към развиване на дигитално-медийна грамотност у децата-в тази област няма опит от предишни поколения, на който да се опрете. Днес всеки родител е едновременно и учител, и спътник на детето си. За да предпазите децата си, може да направите:

ПРИ НАС Е ХУБАВО! ХАЙДЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!

ПРИ НАС Е ХУБАВО! ХАЙДЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!

Тя пролетта дойде! Независимо от времето навън. Тя пролетта дойде с усмивките на децата от подготвителните групи на детските градини в град Павликени! Тя дойде с много настроения и усмивки!

ХАНДБАЛНИЯТ ОТБОР ПОБЕДИТЕЛ В ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ

ХАНДБАЛНИЯТ ОТБОР ПОБЕДИТЕЛ В ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ

21.03.2018 г. Спортната зала в град Горна Оряховица се превърна в арена на предизвикателството за най-добрите училищни отбори по хандбал в Област Велико Търново. След две поредни победи нашите момичета се класираха на първо място и продължават участието си в следващия кръг на предстоящия Зонален етап.

ПРОЕКТИ

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

Етника – училище без граници

Създаване условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства в община Павликени.

КОИ СМЕ НИЕ

ИСТОРИЯ

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

СТРАТЕГИЯ

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните образователни стандарти.

Нашите ученици

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare purus eget tortor condimentum bibendum. Integer eget nulla.

СИМВОЛИ

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

ПРИЕМ

Тук ще намерите информация относно свободни места както и да разгледате кратка презентация относно ПРИЕМ 2016/2017 г.

Pin It on Pinterest