ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

НАШАТА МИСИЯ

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме.

КОЛЕКТИВ

Тук ще намерите информация за нашите преподаватели

ЗА НАС

Основно училище “Св. Климент Охридски” има свой облик и традиции..Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

В СТРАНАТА НА МАТЕМАТИКАТА

В СТРАНАТА НА МАТЕМАТИКАТА

На 10.02.2020 г. от 12,30 часа се проведе състезанието „Аз и числата”, организирано от Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Първи фестивал на детската песен  “Всичко е музика”,  28 април 2020 год, гр. Павликени

Първи фестивал на детската песен “Всичко е музика”, 28 април 2020 год, гр. Павликени

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Първия фестивал на детската песен „Всичко е музика“, който се ще проведе на 28 април 2020 год. в гр. Павликени и ще събере ученици, които получават допълнителна подкрепа в училища, Центрове за специална образователна подкрепа или други образователни институции.

„С общи усилия малките дела прерастват в големи”

„С общи усилия малките дела прерастват в големи”

Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени, изпълнява проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи”, договор № БС33.18-1-015/29.10.2019г. Проектът е на стойност 15000,00 лева и се финансира по конкурсна процедура 33.18-2019 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства..

Бабината Коледа

Бабината Коледа

Огънят в огнището гори, котлето с кървавица ври!
Тестото в нощвите да втаса, колачета ще месим на часа.
В понеделник, 16 декември вечерта, ще започне Бабината Коледа в 17,00 часа.
Баба и дядо ще поздравим от сърце и ще тропнем с всички присъстващи хорце.
Заповядайте, добре сте ни дошли!
Учителите и учениците от 1 а клас

ПРОЕКТИ

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

КОИ СМЕ НИЕ

ИСТОРИЯ

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

СТРАТЕГИЯ

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните образователни стандарти.

Нашите ученици

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare purus eget tortor condimentum bibendum. Integer eget nulla.

СИМВОЛИ

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

ПРИЕМ

Тук ще намерите информация относно свободни места както и да разгледате кратка презентация относно ПРИЕМ 2016/2017 г.

Pin It on Pinterest