ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

НАШАТА МИСИЯ

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме.

КОЛЕКТИВ

Тук ще намерите информация за нашите преподаватели

ЗА НАС

Основно училище “Св. Климент Охридски” има свой облик и традиции..Всяка година посреща и изпраща своите възпитаници, а наследниците на създателите му вървят, с уверени стъпки, по стръмната стълба на знанието и пишат историята на своето училище.

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Ден на българското кино

Ден на българското кино

По повод Деня на българското кино, ученици от групите за целодневна организация към ОУ”Св. Климент Охридски” град Павликени се събраха на 14.01.2019 г

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА

В навечерието на Коледа се случват много чудеса. И както Алиса попада в страната на чудесата, така и първокласниците попаднаха в страната на математика.

ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА!

ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА!

Коледа е! Всичко изглежда толкова приказно и вълшебно… и живеем с мисълта, че на тук и сега се случват чудеса. Достатъчно е само да ги пожелаем силно и да повярваме, че наистина съществуват, защото Вярата е нещото, което крепи живота ни. Вярата в доброто, в красивото, в митичното…

ДА СИ ДОБЪР Е ЛЕСНО!

ДА СИ ДОБЪР Е ЛЕСНО!

Наближава Коледа, а с нея магията се събужда и сякаш ставаме по-добри. А след това идва и надеждата. Ние вярваме, че това е времето от годината, в което доброто е навсякъде, чудесата са осъществими, а мечтите – постижими.

ПРОЕКТИ

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

Етника – училище без граници

Създаване условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства в община Павликени.

КОИ СМЕ НИЕ

ИСТОРИЯ

Свеждайки очи към избледнелите редове осъзнаваме, че ако познаваме миналото, оценявайки настоящето, и имайки визия за бъдещето, съхраняваме своята идентичност.

СТРАТЕГИЯ

Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на държавните образователни стандарти.

Нашите ученици

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare purus eget tortor condimentum bibendum. Integer eget nulla.

СИМВОЛИ

Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

ПРИЕМ

Тук ще намерите информация относно свободни места както и да разгледате кратка презентация относно ПРИЕМ 2016/2017 г.

Pin It on Pinterest