#ProjectEDWARD
На 26 септември 2019 год. EDWARD се проведе под мотото:
,, Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! ”
и знакът:,, 0 ” – символ на нула загинали на пътя.
Събития, организирани от ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Павликени, във връзка с
Европейския ден без загинали на пътя
26 септември 2019 год.
1. Учениците от начален етап оцветиха картички за своите родители, с които ги призоваха да бъдат по – внимателни на пътя.
2. Изработен постер с обещания във фоайето на училището.
3. За всички училищни автобуси е изработена табела ,, Обичам семейството си! Да го пазим на пътя! ”
4. Проведен радиочас от Училищната комисия по безопасност на движението, за да се включат всички ученици, учители и непедагогически специалисти в отбелязването на този ден.
5. Изработени стикери, които седмокласниците раздадоха на шофьорите в района на училището.
6. На родителски срещи родителите се запознаха с обещанията и бяха помолени да ги спазват.

Pin It on Pinterest

Share This