ДА СИ ДОБЪР Е ЛЕСНО!

ДА СИ ДОБЪР Е ЛЕСНО!

Светлите празници ни припомниха, че заедно можем да постигнем чудеса. Времето, в което отново ученици, учители, родители и съмишленици на една благородна кауза се обединиха, за да дадат надежда на някого. Отворихме сърцата си и подадохме ръка един на друг. Създадохме един празник на добротата в дните от страстната седмица.

Средствата, които събрахме са в размер на 1000 лв. (Хиляда лева). Сумата, разделена на две, преведохме в дарителските сметки на Ангел Христов и Йордан Петров. Това е нашият жест към тях. Жест, който да им вдъхне вяра, че хубавото предстои.

А ние оставаме непоправимите оптимисти, които вярват в чудеса!

Благодарим на всички, които повярваха в нас!

НИЕ В НАЦИОНАЛНОТО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

НИЕ В НАЦИОНАЛНОТО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 24.04.2019 г. в 12,30 часа бяха разсекретени изпитните материали от Националното финално състезанието на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Право на участие, съгласно регламента, получиха Александър Тотев, Даниел Воронцов, Рая Красимирова и Селина Асенова – от I клас, третокласникът Иван Иванов и четвъртокласничката Даяна Николова.

В рамките на един астрономически час те решаваха тест, който включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на проведените в предходните кръгове състезания.

Очакваме да видим имената на нашите ученици в списъка на победителите.

Лидия Ненкова

Pin It on Pinterest