Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

 
 
 
 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол


Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г.
Обект на процедурата:За доставка
Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени
Прогнозна стойност: 48 589,00 лв.


Краен срок за подаване на оферта:02/01/2020 16.00 часа

Лице за контакт:Емилия Иванова Цветанова

Телефон: 0610 / 52741

Вид на документа:Обява
Дата и час на публикуване:17.12.2019
ИЗТЕГЛИ


Вид на документа:Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧИЛИЩЕН СТОЛ ПРИ

ОУ” СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ,

СЪГЛАСНО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП

ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-08-253/16.12.2019 г.

НА ДИРЕКТОРА НА ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ

Дата и час на публикуване:17.12.2019
ИЗТЕГЛИ


Протокол :

ИЗТЕГЛИ

Дата и час на публикуване: 06.01.2020


ОБРАЗЦИ
ИЗТЕГЛИ
Участие в конкурс за рисунка „Златна есен – плодовете на златната есен“

Участие в конкурс за рисунка „Златна есен – плодовете на златната есен“

Ученици от ОУ „св. Климент Охридски“ взеха участие в XVI национален конкурс „Златна есен – плодовете на златната есен“, организиран от Национален дворец на децата, ЦПЛР „Йордан Йовков“– Севлиево и Община Севлиево.

СЪБИТИЯТА ОТ КЛИМЕНТОВАТА ДЕКАДА НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ КЪМ 140-ГОДИШНИНА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СЪБИТИЯТА ОТ КЛИМЕНТОВАТА ДЕКАДА НАЧАЛОТО НА ПЪТЯ КЪМ 140-ГОДИШНИНА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Отминаха събитията, посветени на 139-годишнина от основаването на училището, с което всеки един от нас е свързан.

Патронът на нашето училище Свети Климент Охридски ни е оставил завети, които ние трябва да знаем и помним. Факелът, който Климент Охридски е запалил има онази светлина, която ни е нужна, за да откриваме себе си и осветява пътя, по който вървим.

Ние, неговите ученици, носим този факел и вървим след сиянието, което ни води към бъдното.

Под надслов „Носим факела на Климент” започна Климентовата декада… Начало на пътя, по който, тръгнахме към 140-тата годишнина на Основно училище „Св. Климент Охридски”.

Ето как преминахме през това вълнуващо пътешествие:

В ден първи от Климентовата декада, в радиочас, бяха обявени събитията, които в рамките на десет дни светлината на факела светеше по-ярко и по-силно…

В литературен конкурс на тема „Носим факела на Климент”… се включиха учениците от начален етап. По детски, наивно те, писаха за своите съученици, за своята учителка, за своето училище и патронът, чието име то носи.

Най-смелите предадоха своите разкази и стихотворения на комисията, която оцени най-добрите творчески вдъхновения:

На 20 ноември участниците в конкурса прочетоха своите творби пред публика. В рамките на литературното четене те носиха светлината, която ни е нужна, за да откриваме себе си…

В конкурс за рисунка на тема „Моето детство” се включиха учениците с афинитет към изобразителното изкуство. Най-добрите послания бяха подредени в изложба, която бе открита на 18 ноември.

Турнирът по футбол беше открит на 12 ноември, а финалните срещи бяха изпъстрени с много емоции…

В решаването на задачи знания премериха учениците от V, VI и VII клас на 14, 15. и 19. ноември. Водещи и организатори на състезанието бяха учителите по математика.

Логически задачи решаваха и учениците от II-ри и III – ти клас в математическото състезание „Хитър Петър”, което се проведе на 18 и 19 ноември.

         Ентусиазъм, хъс и естетика демонстрираха учениците от прогимназиален етап и приложиха наученото по български език и литература в  Интерактивното езиково състезание, което се проведе в рамките на три дни.

         В битка за знание се включиха три отбора от IV-тите класове. Те решаваха езикови, математически задачи, отговаряха на въпроси от предметните области Човекът и природата и Човекът и обществото, демонстрираха знания за живота и делото на Климент Охридски в интерактивното и интердисциплинарно състезание за знание, което се проведе на 20 ноември.

         На 21 ноември учениците от начален етап участваха в щафетни игри, в които имаше много предизвикателства и препятствия за всеки отбор.

         „Бягаща диктовка” носеше заглавието на поредното състезание за най-малките ученици, което се проведе на 22 ноември.

         В същия ден в кабинетите за ресурсно подпомагане се проведе четене на тема „Животът и дейността на Климент Охридски”.

         На 25 ноември посрещнахме гостите… В празника, в който споделихме успехите си… В празника, в който демонстрирахме талантите си… В празника, в който отворихме страницата, в която записваме „посвещаваме всяка инициатива на 140-тата годишнина на моето училище”.
ЗА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ… ЗА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ… В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

ЗА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ… ЗА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ… В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

    21 ноември… На гости на учениците от I a клас са родителите и братчето на Боби.

   Непринудено те разказваха за своето семейство… за това как преминава всяко тяхно утро и вечери заедно… за техните делници и красиви празници…

    Заедно бе ключовата дума и ключът към техните семейни ценности.

   В Деня на християнското семейство те споделиха с първокласниците своята любов и доброта. Заредиха класната стая с положителни емоции, послания и вкусни лакомства, сътворени, с много любов, от тях отново заедно.

    Благодарим Ви, скъпо семейство!Световeн ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Световeн ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

17.11.2019 г. учениците чуха  обръщението на Министъра на вътрешните работи, който апелира:

„Нека бъдем отговорни пешеходци, водачи и пътници!”,

 „Нека възпитаваме децата си в спазване на закона”,

„Нека пазим здравето и живота, с което ще гарантираме пред себе си и пред обществото, че безопасността на движението по пътищата е наша лична мисия”.

Второкласниците връчиха на работещите в училище стикери с надпис  „Животът не е резервна част” и нарисуваха свои илюстрации по темата, с които се обърнаха  към своите родители и ги призоваха да бъдат внимателни на пътя, като пешеходци, пътници и водачи.

А Училищната комисия по БДП ви призовава да бъдете внимателни на пътя, защото

„Животът няма резервни части”


Pin It on Pinterest