На 24.04.2019 г. в 12,30 часа бяха разсекретени изпитните материали от Националното финално състезанието на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.

Право на участие, съгласно регламента, получиха Александър Тотев, Даниел Воронцов, Рая Красимирова и Селина Асенова – от I клас, третокласникът Иван Иванов и четвъртокласничката Даяна Николова.

В рамките на един астрономически час те решаваха тест, който включваше въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на проведените в предходните кръгове състезания.

Очакваме да видим имената на нашите ученици в списъка на победителите.

Лидия Ненкова

Pin It on Pinterest

Share This