Ученически съвет на ОУ “Св. Климент Охридски”
 1. Дария Димова Колева – I а клас
 2. Пламен Мартинов Никифоров/Благовест Бориславов Петев – I б клас
 3. Рая Миленова Красимирова – II а клас
 4. Мишел Владимиров Георгиев – II б клас
 5. Елка Маринова Георгиева – II в клас
 6. Каролина Веселинова Ферещанова/ Сияна Стефанова Стефанова – III а клас
 7. Виктор Мирославов Узунов – III б клас
 8. Иван Станиславов Иванов – IV а клас
 9. Стефани Георгиева Стефанова – IV б клас
 10. Цветослава Калинова Топалова – V а клас
 11. Наташа Йорданова Бончева – V б клас
 12. Валерия Валентинова Симеонова/Алекс Владимиров Петров – VI а клас
 13. Кериана Илиева Славчева – VI б клас
 14. Станислав Цветанов Георгиев/ Пламен Пламенов Христов – VII а клас
 15. Илия Николов Костов – VII б клас
 16. Сузан Бисерова Стефанова – VII в клас

Pin It on Pinterest

Share This