График за провеждане на консултации за ученици в самостоятелна форма на обучение – под 16г. за учебната 2018/2019г. 1-ви срок

График за провеждане на консултации за ученици в самостоятелна форма на обучение – над 16г. за учебната 2018/2019г. 1-ви срок

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение – под 16г. – редовна сесия, Февруари 2019г.

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение – над 16г. – редовна сесия, Февруари 2019г.

Pin It on Pinterest

Share This