Децата са прекрасни, но доста често нарушават правилата. Какви са техните интереси и трудности в развитието, как те се опитват да се социализират и да възприемат света около себе си? На тези въпроси потърсихме отговори чрез Валерия Иванова – психолог към Център за обществена подкрепа (ЦОП) към КСУ, гр. Павликени.

Малко по-късно в диалога учители – родители се включи и г-жа Марияна Добрева – психолог към Дневен център за деца с увреждния (ДЦДУ) към КСУ, гр. Павликени. Тя разкри и тайната за агресивното поведение и тревожност при съвременното дете, зависимо от днешните технологии, които предоставя мобилната техника.

Идеята на този тип среща бе да разчупим традиционната родителска среща, да споделим неща, които ни тревожат или на които трудно намираме решение, да съумеем да намерим правилния начин за общуване помежду си, за да дадем добър пример на нашите деца.

Споделихме нашия опит. И си обещахме заедно да споделяме проблеми и да намираме решения.

Pin It on Pinterest

Share This