Добре дошли в страницата "Профил на купувача" на ОУ "Св. Климент Охридски"

Последни процедури

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 48 589,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2019 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-452/03.12.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 46671,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-810/09.03.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 8344,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-263/06.12.2017г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 50104,00 лв. Краен срок за подаване на...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-279/05.12.2016г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 51899,10 лв. Краен срок за подаване на...

Вътрешни правила за възлагане на обществена поръчка

ИЗТЕГЛИ

Открити процедури

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 48 589,00 лв. Краен срок за...

Архив

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 48 589,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2019 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-452/03.12.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 46671,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-810/09.03.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 8344,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-263/06.12.2017г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 50104,00 лв. Краен срок за подаване на...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-279/05.12.2016г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 51899,10 лв. Краен срок за подаване на...

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-2353 Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 44455лв. Код съгласно Класификатора на ОП...

2015г. – Публична покана – За доставка на дизелово гориво

2015г. – Публична покана – За доставка на дизелово гориво

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ НА ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ПАВЛИКЕНИ Индивидуален номер на процедурата: РД-12-2166 Обект на процедурата: За доставка Населено място за изпълнение на процедурата: гр. Павликени Прогнозна стойност:...

2014г. – Публична покана – За доставка на храни

2014г. – Публична покана – За доставка на храни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-2214 Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 58610 лв. Код съгласно Класификатора на ОП...

2014г. – Доставка на дизелово гориво

2014г. – Доставка на дизелово гориво

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ НА ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР. ПАВЛИКЕНИ Индивидуален номер на процедурата:РД-12-2148 Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление Обект на процедурата: за доставка Населено място...

2014г. – Публична покана – За доставка на Информационни и комуникационни технологии

2014г. – Публична покана – За доставка на Информационни и комуникационни технологии

Доставка на информационни и комуникационни технологии Индивидуален номер на процедурата:РД-08-155 Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Краен срок за подаване на оферта: 27/10/2014 Лице за контакт:Емилия Иванова...

Pin It on Pinterest

Share This