Това е Марти. Той е ученик от II клас, в индивидуална форма на обучение, защото е със специални потребности.

Днес Марти е на гости на своите съученици, които изработват кукерски маски. Така започват техните приготовления за месец март, който обявяват за месец на народното творчество. Той ще бъде съпътстван с различни инициативи, посветени на темата.

Марти е щастлив. Той иска и ще бъде заедно с тях в месеца на народното творчество… И след това.

Pin It on Pinterest

Share This