Свободни места за ученици:

Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 31.12.2018 г. год.:

Iа – 3

IIа – 0

IIIа – 2

IVа – 6

Vа – 7

VIа – 3

VIIа – 7

 

Iб – 6

IIб – 3

IIIб – 0

IVб – 7

Vб – 9

VIб – 7

VIIб – 4

 

Iв– 5

 

 

IVв – 6

 

VIв – 8

VIIв – 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This