Покана за свикване на заседание на Обществен съвет

Заседания и решения

Отчет за дейността

Информация за членовете:

Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

Председател:

Мая Николчева Иванова

Членове:

  1. Боряна Детелинова Николова – секретар
  2. Галя Красимирова Чешмеджиева
  3. Елена Иванова Ляскова
  4. Катя Иванова Димитрова

 

резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

  1. Силвия Маринова Тодорова
  2. Силвия Василева Маринова
  3. Красимира Василева Иванова
  4. Милена Николова Кирилова

Pin It on Pinterest

Share This