ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

покана-

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

pokana

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Покана-ОС

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Покана-26.07.2018

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

pokana

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

pokana-03.2018

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

pokana

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

pokana-1

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

покана

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

Заседания и решения

Отчет за дейността

Информация за членовете:

Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

Председател:

Габриела Антонова Дремсизова

Членове:

  1. Инж. Венцислав Стоянов Иванов
  2. Десислава Генчева Букова
  3. Таня Димитрова Димитрова
  4. Савка Михайлова Михайлова

 

резервни членове на Обществен съвет при ОУ „Св.Климент Охридски”, както следва:

  1. Иван Василев Георгиев
  2. Валентина Христова Пенчева
  3. Красимира Василева Иванова
  4. Татяна Пенчева Пенчева

Pin It on Pinterest

Share This