Актуални новини от нашето всекидневие.

Тук можете да се информирате за всичко което се случва в нашето училище.

Последни новини

 

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ – ХОРАТА, КОИТО НИ ПОМАГАТ ДА ОСИГУРИМ ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ

В дни на пандемия и изолация те избраха своята кауза! Тя е свързана, с тяхното първо училище и дава реален шанс на днешните, наши, ученици да получат равен достъп до образование в онлайн обучението!
Като специалисти в IT сектора, те са наясно в каква степен липсата на дигитални устройства и компетентности могат да задълбочат възможностите и достъпа до образование.
Като хора, носещи човешки добродетели, те разбират, че ако във време на пандемия и изолация фокусът е върху технологиите, то една от най-важните посоки, към които трябва да се стремим е отношението към децата и техните потребности.

повече информация

1 месец безплатен абонамент за Уча.се

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр.Павликени е партньор на Уча.се и предоставя на своите ученици и своя училищен код ouklohridskipa. Уникалният код дава възможност да придобиете един допълнителен месец към Вашия абонамент.

повече информация

1 месец безплатен абонамент за Уча.се

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр.Павликени е партньор на Уча.се и предоставя на своите ученици и своя училищен код ouklohridskipa. Уникалният код дава възможност да придобиете един допълнителен месец към Вашия абонамент.

Проекти

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

Процедури

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 48 589,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-810/09.03.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 8344,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-263/06.12.2017г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 50104,00 лв. Краен срок за подаване на...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-279/05.12.2016г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 51899,10 лв. Краен срок за подаване на...

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-2353 Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 44455лв. Код съгласно Класификатора на ОП...

Pin It on Pinterest

Share This