Актуални новини от нашето всекидневие.

Тук можете да се информирате за всичко което се случва в нашето училище.

Последни новини

 

График за обучение от разстояние в електронна среда

До активиране на всички предоставени акаунти за работа с MS Teams, продължаваме обучение по вече изградените канали. Учебните часове на учениците ще се провеждат със съдействието на родителите в удобно за тях време. Поради това не са уточнени конкретни начален и краен час. Учителите ще подготвят дигитално представяне на учебното съдържание, ще го предоставят на родителите/ учениците по електронен път и ще получават обратна връзка за възприемането от учениците чрез електронни задачи и тестове, проверявани и от учителите на ГЦДО, които ще оказват и дистанционно съдействие за изпълнението. Част от учениците ни ще работят с предоставени индивидуални работни листи на хартиен носител, които ще се получават в понеделник след 12:00 часа от училище/ кметство.

повече информация

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

повече информация

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, поради разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни.
ОУ „Св. Климент Охридски“ е създало необходимата организация за дистанционно обучение на учениците. График за организираното обучение по класове и предмети е обявен на сайта на училището. Ще се използват подбрани от учителите електронни ресурси. За учениците без достъп до интернет ще бъдат приемани и предавани индивидуални материали в дните вторник и петък по населени места със съдействието на съответните кметства.

повече информация
Васил Левски

Васил Левски

19 февруари… За 147- ми път България застава на колене пред най-скъпия си син, задавена от сълзи и от гордост…

повече информация

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, поради разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, дните от 16 март до 29 март 2020 година ще са неучебни.
ОУ „Св. Климент Охридски“ е създало необходимата организация за дистанционно обучение на учениците. График за организираното обучение по класове и предмети е обявен на сайта на училището. Ще се използват подбрани от учителите електронни ресурси. За учениците без достъп до интернет ще бъдат приемани и предавани индивидуални материали в дните вторник и петък по населени места със съдействието на съответните кметства.

Васил Левски

Васил Левски

19 февруари… За 147- ми път България застава на колене пред най-скъпия си син, задавена от сълзи и от гордост…

ОУ“Св. Климент Охридски“  участва в Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2020

ОУ“Св. Климент Охридски“ участва в Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2020

На 28 февруари 2020 г. в ОУ“Св. Климент Охридски“ гр. Павликени, езиков кабинет №2 от 16:30 часа ще се проведе училищният кръг от Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.

Проекти

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

IT’S FUN TO BE IN AND GREEN

Преди всичко проектът е насочен към учениците, а това обуславя тяхното активно участие и включването им във всички дейности от планиране, изпълнение до оценяването и изготвяне на отчети.

На училище без отсъствия

Да се разработи училищна програма за намаляване отсъствията на учениците;
Да се разработят мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците, както и за реинтеграция на отпадналите;
Да се разработят и приложат мерки за подобряване връзката на училището с родителите на учениците и за съвместни превантивни действия за намаляване на отсъствията.

Процедури

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2020 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-164/17.12.2019 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 48 589,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2018 г.

        Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-810/09.03.2018 г. Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 8344,00 лв. Краен срок за...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-263/06.12.2017г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 50104,00 лв. Краен срок за подаване на...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-08-279/05.12.2016г Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 51899,10 лв. Краен срок за подаване на...

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

2015г. – Публична покана – За доставка на храни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол Индивидуален номер на процедурата:РД-12-2353 Обект на процедурата:За доставка Населено място за изпълнение на процедурата:гр. Павликени Прогнозна стойност: 44455лв. Код съгласно Класификатора на ОП...

Pin It on Pinterest

Share This