І. Участие в инициативи, организирани от РУО – Велико Търново

 

 

инициатива

мото

прогнозна дата/ срок

участници

отговорници

Маратон на четенето

Прочети ми своята любима приказка!

14 май

Учениците от ІІІ и ІV клас

Родители на учениците от І клас

Класните ръководители

Литературно творчество

Моята вълшебна приказка

Приказките се изпращат до 21.05 с информация за авторите

Учениците от І клас

А. Атанасова

Т. Пенчева

Майска работилница

Гергьовден

Снимки на детските рисунки се изпращат до обяд на 4 май с информация за авторите

Ученици от всички класове

Начални учители

Тошко Дончев

Разказ в картини, комикс по български народни приказки или произведение на български автор

Снимките на крайните продукти се изпращат до 19 май с информация за авторите

Ученици от всички класове

Начални учители

МО по БЕЛ

 

ІІ. Училищни инициативи

 

инициатива

описание

прогнозна дата/ срок

участници и условия

отговорници

Книга, даряваща надежда

Ученици и родители изпращат снимка – споделят, коя книга им дарява надежда, и ги зарежда с оптимизъм

11 май

Ученици от ІІ  клас, учители и родители

Стефка Христова

Обичам да рисувам

Конкурс за рисунка и виртуална изложба от творбите

Изложбата се „открива“ на училищния сайт

на 15 май

Творбите с информация за авторите – ученици от училището се представят предварително

Начални учители

Тошко Дончев

Цветан Георгиев

140 години образователно дело в Павликени

Виртуална разходка в Исторически музей – Павликени

18 май

Всички класове

Росица Мусакова

Лидия Ненкова

Да празнуваме заедно

Видеообръщение от наши ученици към децата от ДГ

18 май

Ученици от начален етап

Снежана Стефанова

Цветан Георгиев

С признателност към делото на Солунските братя

Рецитал на стихове, посветени на Кирил и Методий и тяхното дело

19 май

Учениците от ІІ клас

Юлия Станчева

Представяне на колаж от творби

Учениците на допълнителна подкрепа

Ресурсни учители

Pin It on Pinterest

Share This