Ние сме Учители. Призванието ни е да учим децата. Те са нашето безспирно вдъхновение и това ни мотивира да се усъвършенстваме. Обичаме учениците си. Прощаваме им всичко, но и непрекъснато изискваме от тях, защото това за нас е истинската обич. Изразяваме я чрез ежедневните си усилия да подготвим възпитаниците си да бъдат издръжливи и силни личности, които успяват да постигнат мечтите си.

    Ние сме Ученици.

    Ние сме мислещи и виждащи млади хора. Не се страхуваме да задаваме въпроси. Отстояваме своите позиции, но приемаме и чуждото мнение. Разбираме важността и смисъла на ученето. Това ни дава усещане за сигурност, възможност да общуваме, да използваме и развиваме своите способности, да се справяме с различни задачи, да се чувстваме полезни… Обичаме да се забавляваме и го правим от сърце.

    Ние сме Родители.

    Децата винаги ни изненадват с нещо ново и ни поставят непрекъснато в най-различни изненадващи ситуации. Затова животът ни е процес, който постоянно е в движение и непрекъснато ни учи. Вярваме, че сме добри родители. Иска ни се да станем още по-добри. И имаме желание да се усъвършенстваме.

    Истината е, че ние много обичаме децата си и искаме да им дадем най-доброто от себе си, защото те са уникални, неповторими и заслужават цялата ни любов и уважение.

    Вярваме, че заедно с техните учители ще ги научим да бъдат смели и отговорни личности.

    Ние, учениците, учителите и родителите сме едно голямо семейство, чийто дом е Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени.

Pin It on Pinterest

Share This