В навечерието на Сирни заговезни второкласниците се скриха зад кукерските си маски и със силен шум, предизвикан от тропането им, тръгнаха да гонят злите духове, така както традицията повелява.

Последователно преминаха през всички стаи и помещения в училището, преобразени със страшни маски и с все по-силен тропот…

Карнавалът на второкласниците, бе втората инициатива, от месеца на народното творчество и символизираше победата на светлината над мрака, и новия живот след края на зимата.

А Марти? Ученикът от II клас със специални образователни потребности?… Вероятно се e скрил зад най-страшния кукерски персонаж и се усмихва, и тропа  щастливо…, очаквайки да се включи, отново, в Инициатива № 3.

До нови срещи!

Pin It on Pinterest

Share This