КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ (около 840-27.VII. 916)

Архиепископ, учител и книжовник, един от учениците на братята Кирил и Методий. Биографичните данни за него, особено до пристигането му в България, са твърде оскъдни. Предполага се, че е роден в югозападните български земи. Знае се, че като ученик на братята Кирил и Методий е взел участие в тяхната великоморавска мисия. След смъртта на Кирил (869) придружил Методий от Рим до Панония и Великоморавия. А след неговата смърт (885) заедно с Горазд застанал начело на борбата против немското католическо духовенство в Панония и Великоморавия. Принуден да напусне пределите на тези две западнославянски княжества, след 885 заедно с Наум, Горазд, Сава и Ангеларий се отправил на изток и през Белград пристигнал в България. Тук бил посрещнат много радушно от княз Борис I (852-889) и изпратен за учител в югозападните български земи – областта Кутмичевица. Установил се в Охрид (откъдето е наречен и Охридски) и създал Охридската книжовна школа. За един период от 7 г. (886-893) Климент Охридски успял да подготви 3500 ученици. През 893 бил ръкоположен за пръв славянски архиепископ в Дрембица, или Великия, поради което му била прибавена и титлата Велички. Книжовното му дело е изключително голямо както по своя обем, така и по значение. Предполага се, че е автор на около 75 поучителни и похвални слова и на двете пространни жития на Кирил и Методий. Един от инициаторите и участниците в създаването на кирилицата (като по-опростен вариант на глаголицата). Съчиненията му получили широко разпространение във всички славянски страни. Книжовното му наследство било усвоено от Русия, Сърбия и Румъния.

Pin It on Pinterest

Share This