Анка Йорданова Атанасова

Анка Йорданова Атанасова

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петър Борисов Маслев

Петър Борисов Маслев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Методиева Недкова

Румяна Методиева Недкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лена Христова Атанасова

Лена Христова Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна Кирилова Пенчева

Татяна Кирилова Пенчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стела Чудомирова Гинчева

Стела Чудомирова Гинчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Юлия Петрова Станчева

Юлия Петрова Станчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нели Иванова Славчева-Харитонова

Нели Иванова Славчева-Харитонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Пенка Христова Илиева-Николова

Пенка Христова Илиева-Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емилия Александрова Иванова-Великова

Емилия Александрова Иванова-Великова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лидия Александрова Ненкова

Лидия Александрова Ненкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Снежана Иванова Павлова

Снежана Иванова Павлова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Николета Нивелинова Иванчева

Николета Нивелинова Иванчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анелия Ангелова Дочева

Анелия Ангелова Дочева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Невена Пенкова Пенкова

Невена Пенкова Пенкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стефка Данкова Христова

Стефка Данкова Христова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Рени Желязкова Велкова

Рени Желязкова Велкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Обрешкова Стоянова

Ваня Обрешкова Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Габриела Пламенова Евтимова

Габриела Пламенова Евтимова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Елена Радева Кирилова

Елена Радева Кирилова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Павлина Здравкова Ненова

Павлина Здравкова Ненова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Валери Балдуинов Кирилов

Валери Балдуинов Кирилов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Петя Йорданова Георгиева

Петя Йорданова Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветан Георгиев Георгиев

Цветан Георгиев Георгиев

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Нелка Йорданова Иванова

Нелка Йорданова Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Росица Милушева Мусакова

Росица Милушева Мусакова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Атанас Пенчев Петров

Атанас Пенчев Петров

1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ренета Георгиева Георгиева

Ренета Георгиева Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Илина Бориславова Стефанова

Илина Бориславова Стефанова

Педагогически съветник

Виолета Радославова Петрова

Виолета Радославова Петрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Тошко Йорданов Дончев

Тошко Йорданов Дончев

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Емил Димитров Ненков

Емил Димитров Ненков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иво Георгиев Иванов

Иво Георгиев Иванов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мая Асенова Страшилова

Мая Асенова Страшилова

Старши учител, ресурсен

Христина Руменова Фидосиева

Христина Руменова Фидосиева

Учител на деца с умствена изостаналост

Снежана Георгиева Стефанова

Снежана Георгиева Стефанова

Педагогически съветник

Павлина Йосифова Филева

Павлина Йосифова Филева

Ресурсен учител

Десислава Стоилова Топалова

Десислава Стоилова Топалова

Ресурсен учител

София Антонова Даскалова

София Антонова Даскалова

Технически сътрудник

Десислава Петрова Йорданова

Десислава Петрова Йорданова

Домакин, сграда

Бонка Петрова Атанасова

Бонка Петрова Атанасова

Чистач / Хигиенист

Диана Генчева Йорданова

Диана Генчева Йорданова

Чистач / Хигиенист

Катя Костова Курдова

Катя Костова Курдова

Чистач / Хигиенист

Пенка Пенкова Янкова

Пенка Пенкова Янкова

Чистач / Хигиенист

Валя Трайкова Димитрова

Валя Трайкова Димитрова

Чистач / Хигиенист

Иван Здравков Любенов

Иван Здравков Любенов

Шофьор, автобус

Христо Георгиев Христов

Христо Георгиев Христов

Шофьор, автобус

Мануш Спасов Цветков

Мануш Спасов Цветков

Шофьор, автобус

Валентин Славков Великов

Валентин Славков Великов

Шофьор, автобус

Миленчо Андонов Пелтеков

Миленчо Андонов Пелтеков

Огняр

Силвия Благоева Николова

Силвия Благоева Николова

Домакин, стол

Румяна Стойчева Борисова

Румяна Стойчева Борисова

Готвач

Ресмие Кемалова Юсменова

Ресмие Кемалова Юсменова

Работник, кухня

Pin It on Pinterest

Share This