Анка Йорданова Атанасова

Анка Йорданова Атанасова

Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петър Борисов Маслев

Петър Борисов Маслев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Методиева Недкова

Румяна Методиева Недкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лена Христова Атанасова

Лена Христова Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна Кирилова Пенчева

Татяна Кирилова Пенчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Любка Христова Трифонова

Любка Христова Трифонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Юлия Петрова Станчева

Юлия Петрова Станчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нели Иванова Славчева-Харитонова

Нели Иванова Славчева-Харитонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емилия Александрова Иванова-Великова

Емилия Александрова Иванова-Великова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лидия Александрова Ненкова

Лидия Александрова Ненкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Снежана Иванова Павлова

Снежана Иванова Павлова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Веселин Христов Димитров

Веселин Христов Димитров

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Емилия Красимирова Вениаминова

Емилия Красимирова Вениаминова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Невена Пенкова Пенкова

Невена Пенкова Пенкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стефка Данкова Христова

Стефка Данкова Христова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Данаилова Петкова

Елена Данаилова Петкова

. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Маргарита Николова Атанасова

Маргарита Николова Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ваня Обрешкова Стоянова

Ваня Обрешкова Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Габриела Пламенова Евтимова

Габриела Пламенова Евтимова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Елена Радева Кирилова

Елена Радева Кирилова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Павлина Здравкова Ненова

Павлина Здравкова Ненова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Валери Балдуинов Кирилов

Валери Балдуинов Кирилов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Красимира Георгиева Николова

Красимира Георгиева Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нина Александрова Николова

Нина Александрова Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Цветан Георгиев Георгиев

Цветан Георгиев Георгиев

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Нелка Йорданова Иванова

Нелка Йорданова Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Росица Милушева Мусакова

Росица Милушева Мусакова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Атанас Пенчев Петров

Атанас Пенчев Петров

1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ренета Георгиева Георгиева

Ренета Георгиева Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Илина Бориславова Стефанова

Илина Бориславова Стефанова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Виолета Радославова Петрова

Виолета Радославова Петрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Тошко Йорданов Дончев

Тошко Йорданов Дончев

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Емил Димитров Ненков

Емил Димитров Ненков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димитър Николов Кушев

Димитър Николов Кушев

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Иво Георгиев Иванов

Иво Георгиев Иванов

. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Рени Желязкова Велкова

Рени Желязкова Велкова

Училищен психолог

Христина Руменова Фидосиева

Христина Руменова Фидосиева

Ресурсен учител

Снежана Георгиева Стефанова

Снежана Георгиева Стефанова

Ресурсен учител

Павлина Йосифова Филева

Павлина Йосифова Филева

Ресурсен учител

Виолета Кирилова Памукова

Виолета Кирилова Памукова

Специалист, труд и работна заплата

Стамена Иванова Дакова

Стамена Иванова Дакова

Технически сътрудник

София Антонова Даскалова

София Антонова Даскалова

Технически сътрудник

Теодора Боянова Минчева

Теодора Боянова Минчева

Домакин, сграда

Бонка Петрова Атанасова

Бонка Петрова Атанасова

Чистач / Хигиенист

Величка Благоева Трифонова

Величка Благоева Трифонова

Чистач / Хигиенист

Нели Събева Христакиева

Нели Събева Христакиева

Чистач / Хигиенист

Пенка Пенкова Янкова

Пенка Пенкова Янкова

Чистач / Хигиенист

Борислав Карменов Борисов

Борислав Карменов Борисов

Шофьор, автобус

Кольо Георгиев Манолов

Кольо Георгиев Манолов

Шофьор, автобус

Мануш Спасов Цветков

Мануш Спасов Цветков

Шофьор, автобус

Огнян Любенов Танев

Огнян Любенов Танев

Шофьор, автобус

Валентин Славков Великов

Валентин Славков Великов

Шофьор, автобус

Миленчо Андонов Пелтеков

Миленчо Андонов Пелтеков

Огняр

Йордан Иванов Бакалов

Йордан Иванов Бакалов

Портиер

Силвия Благоева Николова

Силвия Благоева Николова

Домакин, стол

Румяна Стойчева Борисова

Румяна Стойчева Борисова

Готвач

Ресмие Кемалова Юсменова

Ресмие Кемалова Юсменова

Работник, кухня

Pin It on Pinterest

Share This