На 08.04.2019 год. в Международния ден на ромите отделихме внимание на темата за геноцида с презентация пред групите за целодневни дейности на обучение в прогимназиален етап.

В нацистка Германия ромите се превръщат в жертва – изолирани, насилствено стерилизирани, избивани.

В презентацията беше застъпена и темата за Холокоста – геноцидa  над  близо 6 мил. eвропейски евреи по времето на Втората световна война.

Учениците бяха впечатлени от начина, по който са били измъчвани евреите в концентрационните лагери  (наричани още лагерите на смъртта), в които са били затваряни.

Темата провокира дискусия за толерантността и хуманизма.

Pin It on Pinterest

Share This