Тандемът Атанас Петров и Антон Петров, които имат не само общи фамилии, но и общи цели да се представят достойно в това, което правят заедно и поотделно!

Първият е учител по география и история, а вторият е негов ученик.

В националния кръг на олимпиадата по география, който се проведе в град Видин, ученикът Антон, подкрепен от неговия учител г-н Петров, съизмери знанията си с отличниците по география в България. И постигна резултат 8-мо място.

Така Антон достойно представи не само училището, в което учи и града, в който живее, а област Велико Търново.

Pin It on Pinterest

Share This