Отминаха събитията, посветени на 139-годишнина от основаването на училището, с което всеки един от нас е свързан.

Патронът на нашето училище Свети Климент Охридски ни е оставил завети, които ние трябва да знаем и помним. Факелът, който Климент Охридски е запалил има онази светлина, която ни е нужна, за да откриваме себе си и осветява пътя, по който вървим.

Ние, неговите ученици, носим този факел и вървим след сиянието, което ни води към бъдното.

Под надслов „Носим факела на Климент” започна Климентовата декада… Начало на пътя, по който, тръгнахме към 140-тата годишнина на Основно училище „Св. Климент Охридски”.

Ето как преминахме през това вълнуващо пътешествие:

В ден първи от Климентовата декада, в радиочас, бяха обявени събитията, които в рамките на десет дни светлината на факела светеше по-ярко и по-силно…

В литературен конкурс на тема „Носим факела на Климент”… се включиха учениците от начален етап. По детски, наивно те, писаха за своите съученици, за своята учителка, за своето училище и патронът, чието име то носи.

Най-смелите предадоха своите разкази и стихотворения на комисията, която оцени най-добрите творчески вдъхновения:

На 20 ноември участниците в конкурса прочетоха своите творби пред публика. В рамките на литературното четене те носиха светлината, която ни е нужна, за да откриваме себе си…

В конкурс за рисунка на тема „Моето детство” се включиха учениците с афинитет към изобразителното изкуство. Най-добрите послания бяха подредени в изложба, която бе открита на 18 ноември.

Турнирът по футбол беше открит на 12 ноември, а финалните срещи бяха изпъстрени с много емоции…

В решаването на задачи знания премериха учениците от V, VI и VII клас на 14, 15. и 19. ноември. Водещи и организатори на състезанието бяха учителите по математика.

Логически задачи решаваха и учениците от II-ри и III – ти клас в математическото състезание „Хитър Петър”, което се проведе на 18 и 19 ноември.

         Ентусиазъм, хъс и естетика демонстрираха учениците от прогимназиален етап и приложиха наученото по български език и литература в  Интерактивното езиково състезание, което се проведе в рамките на три дни.

         В битка за знание се включиха три отбора от IV-тите класове. Те решаваха езикови, математически задачи, отговаряха на въпроси от предметните области Човекът и природата и Човекът и обществото, демонстрираха знания за живота и делото на Климент Охридски в интерактивното и интердисциплинарно състезание за знание, което се проведе на 20 ноември.

         На 21 ноември учениците от начален етап участваха в щафетни игри, в които имаше много предизвикателства и препятствия за всеки отбор.

         „Бягаща диктовка” носеше заглавието на поредното състезание за най-малките ученици, което се проведе на 22 ноември.

         В същия ден в кабинетите за ресурсно подпомагане се проведе четене на тема „Животът и дейността на Климент Охридски”.

         На 25 ноември посрещнахме гостите… В празника, в който споделихме успехите си… В празника, в който демонстрирахме талантите си… В празника, в който отворихме страницата, в която записваме „посвещаваме всяка инициатива на 140-тата годишнина на моето училище”.

Pin It on Pinterest

Share This