До активиране на всички предоставени акаунти за работа с MS Teams, продължаваме обучение по вече изградените канали. Учебните часове на учениците ще се провеждат със съдействието на родителите в удобно за тях време. Поради това не са уточнени конкретни начален и краен час. Учителите ще подготвят дигитално представяне на учебното съдържание, ще го предоставят на родителите/ учениците по електронен път и ще получават обратна връзка за възприемането от учениците чрез електронни задачи и тестове, проверявани и от учителите на ГЦДО, които ще оказват и дистанционно съдействие за изпълнението. Част от учениците ни ще работят с предоставени индивидуални работни листи на хартиен носител, които ще се получават в понеделник след 12:00 часа от училище/ кметство.

График за провеждане на часовете можете да изтеглите от ТУК​

Pin It on Pinterest

Share This