Продължаваме с обучението от разстояние в електронна среда – с MS Teams и по вече изградените канали. Учебните часове на малките ученици ще се провеждат със съдействието на родителите в удобно за тях време. Уточяваме, че часовете в MS Teams започват в 8,30 часа и са през 1 час, вторият започва в 9,30 и т.н. Записите ще се гледат в удобно за учениците и родителите време.
По вече изградените канали за връзка учителите ще подготвят дигитално представяне на учебното съдържание, ще го предоставят на родителите/ учениците по електронен път и ще получават обратна връзка за възприемането от учениците чрез електронни задачи и тестове.
Част от учениците ни ще работят с предоставени индивидуални работни листи на хартиен носител, които ще се получават в понеделник и сряда след 12:00 часа от училище/ кметство.

График за провеждане на часовете можете да изтеглите от ТУК​

Pin It on Pinterest

Share This