Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

изтегли

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – образец на заявление

изтегли

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

изтегли

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища – приложение

изтегли

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

изтегли

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища – приложение

изтегли

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

изтегли

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – приложение

изтегли

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

изтегли

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – приложение

изтегли

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

изтегли

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – приложение

изтегли

Pin It on Pinterest

Share This